הכשרות בעלי תפקידים

ביום ב' 22.5.2023 נערך המפגש הראשון של הכשרות בעלי תפקידים 2023. את ההכשרות יזמו אגף ישובים, המחלקה לשירותים חברתיים - המדור הקהילתי ו החטיבה להתיישבות .


5 מתוך המפגשים מיועדים למזכירי הישובים ו2 לרכזי הקהילה והם מונחים על ידי מכון קמה.

המפגש עסק בהגדרת ותפיסת התפקיד של המזכיר, עבודה מכוונת קהילתיות ושיח עמיתים משמעותי.

תודה לכל מי שהגיע, מצפים לראות את השאר במפגש הבא!