ועדות המועצה

ממונים מטעם המועצה

ממונה על חופש המידע - אושרה יחיא - מנהלת לשכה
ממונה על הטרדה מינית - קרן כספי דורון - מנהלת שרותי רווחה
ממונה על מעמד האישה - קשת גרינברג - מתנ"ס
ממונה תחום אזרחים בוגרים (אזרחים וותיקים) - קשת גרינברג - מתנ"ס
מנהלת ארנונה - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
ממונה באגודת המים - נועם וייסלר - ועדה חקלאית
ממונה אנרגיה - הילה כפיר 
ממונה מידע פלילי - הילה כפיר
ממונה איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה שומרון (1992) - חגי יהודה
נציג הרשות במאבק אלימות סמים ואלכוהול - אריאל ניסן
נציג המועצה באשכול יו"ש - אורית ארציאלי
ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות - שולמית פרבשטיין - עו"ס

ועדת כספים

דויד אלחייני - ראש המועצה - יו"ר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - חבר
רונן פסטרנק - מנהל ארנונה וגביה - חבר
קלאודיה פואנטס - מנהלת חשבונות ראשית - חבר

ועדה לבחינת עובדים

דויד אלחייני - ראש המועצה - יו"ר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - משתתף
שולמית קמינסקי, גדי כץ , סימה שני, רבקה עוזרי- נציגי ציבור -חבר
ממונה על המחוז - נציג משרד הפנים
נציג ההסתדרות / ועד עובדים - חבר
ורד מרדכי - מנהל משאבי אנוש - חבר
נציג מחלקה רלוונטית במועצה - בהתאם למינוי
נציג מועצה שכנה (למשרות בכירות) 

ועדת רכש

חגי יהודה - מנהל שפ"ע - יו"ר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - חבר
נועם וייסלר - מנהל חקלאות - חבר

 

מועצת המים

דויד אלחייני - ראש המועצה - יו"ר הועדה
נועם וייסלר - מנהל וועדה חקלאית - חבר
דוד עמר - חטיבה להתיישבות - חבר
יוסי נ קש - חטיבה להתיישבות - חבר
דב קוזניצוב - אגודת מי בקעת הירדן - חבר

ועדת הקצעת קרקע ומבנים

אורית ארציאלי - יו"ר הועדה
עו"ד דורית ירחי - יועמ"ש - חבר
אריאל ניסן - חינוך - חבר
מוטי אבנר - אגף ישובים - חבר

ועדת התקשרויות

אורית ארציאלי - יו"ר הועדה
עו"ד דורית ירחי - יועמ"ש - חבר
אריאל ניסן - חינוך - חבר

ועדת תמרור

חגי יהודה - יו"ר הועדה
רון דהן - מהנדס - חבר
מוטי אבנר - אגף הישובים - חבר
נציג משטרת ישראל ויו"ש - חבר
יועץ תנועה - חבר

ועדת כח אדם

דוד אלחייני - יו"ר הועדה
ורד מרדכי - מנהלת הון אנושי - חבר
אביטל לנקרי - אחראי כ"א - חבר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - חבר

ועדות חובה

הנהלת המועצה

                              

תפקיד        שם החבר             יישוב נייד
ראש המועצה  - יו"ר          דויד אלחייני  יו"ר 050-5269250
סגן ראש המועצה ומ"מ בני צדוק        גלגל 050-5587373
סגן ראש המועצה   בן פינץ תומר 054-2008521
חבר מליאה    תמסית סלומון בקעות 050-5488154
חבר מליאה  דרור לוי חמדת 058-4560139
חבר מליאה  אופיר מדהלה חמרה 054-2476278
חבר מליאה  שמעון כרמיאל ייט"ב 054-6606733
חבר מליאה  ניר דרור         מכורה 054-4601359
חבר מליאה ברק וייס נערן 052-5256169
חבר מליאה מימי אדר נתיב הגדוד 052-8541302
חבר מליאה אליקו מנדלבאום רועי 050-5268352

ועדת תכנון ובניה

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה                        050-5269250
סגן ראש המועצה ומ"מ - בני צדוק -  גלגל -        050-5587373
סגן ראש המועצה - בן פינץ - תומר                      054-2008521

חברי מליאה - 

איתי אלחייני - ארגמן                                           050-5351596
סלומון תמסית - בקעות                                        050-5488154
יחזקאל פאטשינו - גיתית                                    050-6346630
שמעון כרמיאל - ייט"ב                                        054-6606733
דרור לוי - חמדת                                                  058-4560139
מימי אדר - נתיב הגדוד                                        052-8541302
ניר דרור - מכורה                                                 054-4601359
אופיר מדהלה - חמרה                                         054-2476278
ישראל דוצמינר - יפית                                         054-4619261
ידידיה אטון - מבואות יריחו                                  054-5684963
שחר מידני - מחולה                                              052-4844410
                 - משכיות
 ינון רוזנבלום - נעמה                                           052-5551000 
אליקו מנדלבאום - רועי                                       050-5268352
נועם כהן - רותם                                                  058-6934000
ראובן גפני- שדמות מחולה                                  050-2180961
טליה גולדמן - משואה                                          052-8541613 
ברק וייס - נערן                                                     052-5256169
שמעון אטדג'י - פצאל                                          054-2562938
משקיף - גיל נהרי - גדי

ועדת הנחות בארנונה

יו"ר - אליקו מנדלבאום - חבר מליאה

חברים: 

אורית ארציאלי  - מזכיר/גזבר
עו"ד דורית ירחי – יועמ"ש המועצה
קרן כספי דורון – מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים
רונן פסטרנק – מנהל מחלקת גביה
בן פינץ - חבר מליאה 

ועדת מכרזים

יו"ר – בני צדוק - חבר מליאה
חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע - משתתף - מזכיר הועדה
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - משתתף
תמסית סלומון - חבר מליאה
בן פינץ- חבר מליאה

ועדת ביקורת

יו"ר - אליקו מנדלבאום - חבר מליאה
ציון שטרית - מבקר המועצה  - משתתף
ניר דרור - חבר מליאה
איתי אלחייני - חבר מליאה

ועדת מל"ח - משק לשעת חירום

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
רמ"ט הועדה -  אורית ארציאלי -  מזכיר/גזבר
ממונה בטחון: הדס צור גוזלן - קב"ט המועצה
חברים - מנהלי המחלקות

 

ועדת תמיכות

יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר

חברים:

מוטי אבנר - מנהל אגף ישובים
עו"ד דורית ירחי - יועמ"ש המועצה

ועדת הנצחה

יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
קרן כספי דורון - מנהלת המחלקת לשרותים חברתיים - משתתף
חוי אייל - מנהלת המתנ"ס - משתתף
אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך - משתתף
ליאורה חסון - נעמה - נציג המשפחות
ראובן גפני - שדמות מחולה - נציג מליאה
נאוה כהן הלל - בקעות - נציג ציבור

ועדת חקלאות

יו"ר - נועם וייסלר - מנהל חקלאות
יחזקאל פאטשינו - חבר מליאה               
ידידיה אלון - חבר מליאה
ברק וייס - חבר מליאה
יוסי כפיר - נציג ציבור
אייל אסולין - נציג ציבור
גד לאור - נציג ציבור

ועדה למאבק באלימות , סמים ואלכוהול

יו"ר - אופיר מדהלה - חבר מליאה
אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך - חבר
קרן כספי דורון - מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים - חבר
חוי אייל - מנהלת המתנ"ס - משתתף
שמעון אטדג'י - חבר מליאה - חבר
ליאורה חסון - נציג ציבור - חבר
אביטל צור - נציג ציבור - חבר
אילנית יהודה - מנהלת בי"ס על יסודי - חבר
מוריה כהן - רכזת נוער - משתתף
מרגלית חפץ - מנהלת הילה - משתתף

 

ועדת ערר בארנונה (קביעה ב ארנונה)

יו"ר -עו"ד יונתן שוב - חבר
צבי אבנר - נציג ציבור - חבר
יוסי קירשברג - נציג ציבור - חבר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - משתתף
רונן פסטרנק - מנהל גביה - משתתף
גאיה גרינברג לוי - מזכירת הוועדה

ועדת איכות הסביבה

יו"ר – נועם וייסלר - מנהל חקלאות - חבר
מוטי אבנר - מנהל אגף ישובים - משתתף
חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע - משתתף
יחזקאל פאטשינו - חבר מליאה - חבר
דרור לוי - חבר מליאה - חבר
נועם כהן - חבר מליאה - חבר
תמסית סלומון - חבר מליאה - חבר
איל יוסף בן נבט - נציג ציבור - חבר
יערה גרינברג - נציג ציבור - חבר
גילי נהרי - נציג ציבור - חבר

ועדת בטחון ומיגור אלימות (קהילה)

יו"ר – דויד אלחייני - ראש המועצה - חבר
אורית אציאלי - מזכיר/גזבר - חבר
הדס צור גוזלן– קב"ט המועצה - חבר
אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך - חבר
עוז אביעד - פיקוח מועצה - חבר
קרן כספי דורון  מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים - חבר
קשת גרינברג - יועצת לעניני אזרחים וותיקים - חבר
נציג משטרה - משטרה - חבר
שחר מידאני - חבר מליאה - חבר
שמעון אטדג'י - חבר מליאה - חבר
אופיר מדהלה - רבש"ץ - חבר
אורי אורן - רבש"ץ - חבר
מוריה כהן - רכזת נוער - משתתף
טליה ברוכין  ממונה בטחון קהילתי - משתתף

וועדות רשות

ועדת ספורט

בן פינץ - חבר מליאה - יו"ר
איתי אלחייני - חבר מליאה - חבר
ראובן גפני - חבר מליאה - חבר
חגי יהודה - נציג מועצה - חבר

ועדת בטחון

הדס גוזלן - קב"ט המועצה - חבר
ידידיה אטון - חבר מליאה - חבר
שמעון אטדג'י - חבר מליאה - חבר
אופיר מדהלה - רבש"ץ - חבר
גיל מימון - רבש"ץ - חבר

תוכנית חומש יישובית - 2029 - 2024

ברק וייס - חבר מליאה - יו"ר
ינון רוזנבלום - חבר מליאה - חבר
ראובן גפני - חבר מליאה - חבר
מוטי אבנר - נציג מועצה - חבר
אלומה פיטל - נציג מועצה - חבר
רון דהן - נציג מועצה - חבר
תמא אזולאי - נציג ציבור - חבר

ועדת צמיחה דמוגרפית

מוטי אבנר - מנהל אגף ישובים - יו"ר 
אלומה פיטל - צמיחה דמוגרפית - חבר
נורית מניס - מתנ"ס - חבר
אליקו מנדלבאום - חבר מליאה - חבר
ישראל דוצמינר - חבר מליאה - חבר

ועדת תיירות

שמעון אטדג'י - חבר מליאה - יו"ר
גילה לוי - חברה כלכלית - חבר
לי מויאל - דוברות - חבר
נועם כהן - חבר מליאה - חבר
זיו ליבה - נציג ציבור - חבר                   
סילבי אורן - נציג ציבור - חבר
יפתח צוקר - נציג ציבור - חבר

ועדת בטיחות בדרכים

דויד אלחייני - ראש המועצה - יו"ר 
אריאל ניסן - מנהל חינוך - חבר
רון דהן - מהנדס - חבר
חגי יהודה - מנהל שפ"ע - חבר
טליה גולדמן - חבר מליאה - חבר
בן פינץ - חבר מליאה - חבר
ניצן מור - נציג רלב"ד - חבר

ועדת מלגות סטודנטים

אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - יו"ר
מוטי אבנר - מנהל אגף ישובים - חבר
ברק וייס - חבר מליאה - חבר
שמעון אטדג'י - חבר מליאה - חבר
נורית מניס - מתנ"ס - משתתף

ועדת חינוך

ברק וייס - חבר מליאה - יו"ר
אריאל ניסן - מנהל חינוך - חבר
ניר דרור - חבר מליאה - חבר
ראובן גפני - חבר מליאה - חבר
דרור לוי - חבר מליאה - חבר

חברות בת

החברה הכלכלית ערבות הירדן

דויד אלחייני - ראש המועצה - יו"ר
אורית ארציאלי- מזכיר/גזבר - חברת דירקטוריון
נועם וייסלר - מנהל חקלאות - חבר דירקטוריון
ראובן גפני - חבר מליאה
יחזקאל פאטשינו - חבר מליאה
אירית שוב - ארגמן - נציג ציבור
אוהד דיירי - פצאל - נציג ציבור

החברה לפיתוח אתר הטבילה (חברה משותפת עם מגילות ים המלח)

דויד אלחייני - ראש מועצה - בקעת הירדן - יו"ר
אריה כהן - ראש המועצה - מגילות - יו"ר
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - בקעת הירדן
אנה הלאלי - מזכיר/גזבר - מגילות
ליעוז רון - חמרה - נציג ציבור

מתנ"ס בקעת הירדן

בני צדוק - חבר מליאה - יו"ר
חוי אייל - מתנ"ס
אריאל ניסן - מנהל חינוך - דירקטור
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - דירקטור
בן משה עובדיה - נציג ציבור ממונה ראש רשות - מותנה באישור משרד הפנים
מלי סלומי - נציג ציבור
יואל טוביאנה - נציג ציבור
אורי מסיל - נציג מתנסים
גלעד ויטנברג - נציג מתנסים