הסדרי נגישות במבני המועצה

מבנה מועצה

• חניית נכים- נגיש ( בחזית המועצה)
• דלת כניסה – נגיש
• שירותי נכים- נגיש ( קומת קרקע+ קומה א')
• מעלית- נגיש

כותר פיס

• חניית נכים- נגיש
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש

ספריה אזורית

• חניית נכים – נגיש
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש
• ספרים מוקלטים וספרים עם פישוט לשוני
• כסאות מותאמים
• מחשבים לשימוש אישי

היכל התרבות

• חניית נכים- נגיש
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש

היכל התרבות

• חניית נכים- נגיש
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש

מתנ"ס

• חניית נכים- נגיש ( בחזית המועצה)
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש
• מכשיר עזר לשמיעה

מתנ"ס שלוחה צפונית

• חניית נכים
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש

מרפאה אזורית

• חניית נכים – נגיש
• דלת כניסה- נגיש
• שירותי נכים- נגיש