גזבר המועצה אחראי לגיבוש מדיניות כספית במועצה, להכנת ושמירת התקציב הרגיל והבלתי רגיל ולשמור על בטחונה של קופת הרשות. מעקב תקציבי וגילוי נאות של המצב הכספי .
הגזבר אחראי למערכת החוזים ברשות, לניהול מערכת החשבונות של הרשות וחתימתו מחייבת כל מסמך של הרשות.
לגזבר אחריות ניהולית להפעלת כל יחידות המועצה בביצוע פעולות לשמירה על מסגרת התקציב השנתי.
תפקידה המרכזי של הגזברות הוא ויסות מתמיד וקבוע בין זרם ההכנסות של המועצה לבין הוצאותיה, על מנת לאפשר למחלקות המועצה להוציא אל הפועל את תכנית הפעולות השנתית כפי שאושרו בתקציב המועצה.
מאז שנת 2011 הוכרזה המועצה כמועצה איתנה דבר המזכה את המועצה בהקלות בחובת הדיווח למשרד הפנים.
מאז שנת 2011 זוכה המועצה מדי שנה בפרס ניהול כספי תקין.
פרס ניהול כספי תקין לא יוענק כפרס כספי.

יחידות הגזברות

מנהל גביה, חשבת ומנהלת חשבונות ראשית, פקידת הנהלת חשבונות וגביה , חשבת שכר וכ"א, ואחראית ביטוח ושכר.
במהלך הקדנציה הקודמת שמרה המועצה על תקציב מאוזן ועל ההתנהלות השוטפת של המועצה, תוך הקפדה על ביצוע פרויקטים שהוגשו לאישור המליאה ולרווחת הציבור.

פרטי יצירת קשר

אורית ארציאלי
גזבר המועצה

קלאודיה פואנטס
חשבת בכירה ומנהלת חשבונות ראשית

ענת כספי
הנהלת חשבונות וגביה