סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם ביישוב, לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 1312 החתום על ידי התושב, היישוב והמועצה ( בדבר אימות הנתונים עליהם חתם).
את הטופס מגיש התושב למעסיק למימוש ההטבה.

תושבי המועצה זכאים להטבה שבין 7%-12% בהתאם ליישוב בו הם מתגוררים.

כמו בשנה שעברה המועצה תנפיק אישורי תושב בצורה מרוכזת ליישובים בהקפדה על הנחיות מס הכנסה:

תושב זכאי לקבלה בצורה מרוכזת ויזומה בתנאי שמתקיימים מספר תנאים:

 1. בעלי ת.ז. רשומה ביישוב בו הוא גר.
 2. בעל נכס המשלם ארנונה וביוב.
 3. שוכרים שאינם גרים ביח"ד, בעלי תוקף שכירות לשנה לפחות.
 4. מתגוררים ביישוב מעל שנה.
 5. הורים לילדים במסגרות החינוך בבקעת הירדן.

כדי לקבל את הזכאות יש לעמוד בכל הקריטריונים במצטבר.

ילדים מעל 21-25

יקבלו אישור תושב בתנאים הבאים:

 1. כתובת מעודכנת של מקום המגורים
 2. הצהרת היישוב על מגורים ביישוב


רווקים מעל גיל 25

יקבלו אישור תושב בתנאים הבאים:

 1. כתובת עדכנית של מקום מגורים
 2. אישור שייכות לקופת חולים
 3. הצהרת היישוב על מגורים ביישוב


מתגוררים ביח"ד/ זוגות נשואים אצל ההורים

יקבלו אישור תושב בתנאים הבאים:

 1. כתובת עדכנית של מקום מגורים
 2. הצהרה של היישוב על מקום מגורים
 3. חוזה שכירות בתוקף לשנה הנוכחית


שימו לב
לפי הנחיות מס הכנסה הצהרה כוזבת עלולה לגרור עמה רישום פלילי.

אישורי התושבות יצאו במהלך חודש ינואר בצורה אוטומטית לכל בית אב אשר עומדים בקריטריונים של רשות המיסים וישלחו באמצעות מזכירות היישוב.

בבקעת הירדן 11 יישובים בהם תושב זכאי להטבות בגין חוק, יתר היישובים נמצאים בחוק ההסדרים וללא תקציב מדינה לא אושרו עדיין הטבות המס ליישובים אלה לשנת 2021.

יישובים הזכאים להטבת מס של 12% על פי החוק הם:

 • ארגמן
 • חמדת
 • יפית
 • משואה
 • משכיות
 • נעמה
 • פצאל
 • מחולה
 • רועי
 • רותם
 • שדמות מחולה

בימים הקרובים יונפקו טופסי התושבות לתושבים.

בברכה
אורית ארציאלי
מזכיר/ גזבר המועצה