כותרת  תאריך
 ניוזלטר מס' 17 פברואר 2022 
 ניוזלטר מס' 18 פברואר 2022
 ניוזלטר מס' 19 מרץ 2022
 ניוזלטר מס' 20 מרץ 2022 
ניוזלטר מס' 21  מאי 2022
 ניוזלטר מס' 22  יולי 2022