כותרת     תאריך     
 ניוזלטר מס' 1  אפריל 2021
 ניוזלטר מס' 2  מאי 2021
 ניוזלטר מס' 3  מאי 2021
 ניוזלטר מס' 4   יוני 2021
 ניוזלטר מס' 5  יוני 2021
 ניוזלטר מס' 6  יולי 2021
 ניוזלטר מס' 7  יולי 2021 
 ניוזלטר מס' 8  יולי 2021
 ניוזלטר מס' 9 אוגוסט 2021 
 ניוזלטר מס' 10  אוגוסט 2021
 ניוזלטר מס' 11  אוקטובר 2021
 ניוזלטר מס' 12  אוקטובר 2021
 ניוזלטר מס' 13  נובמבר 2021
 ניוזלטר מס' 14  נובמבר 2021
 ניוזלטר מס' 15 דצמבר 2021 
 ניוזלטר מס' 16  דצמבר 2021