אמבולנס

    לאורך שנים נעשה מאמץ לספק ציוד רפואי שיוכל לתגבר את הצוותים הרפואיים בעת הצורך. במהלך השנים 
    הקרן פעלה לגיוס משאבים בתחום 
     
    הרפואי של למעלה מ-527,000 ₪. הציוד שנרכש כולל, מכשירי הנשמה ומכשירי מולטי פרמטר ל-7 אמבולנסים המוצבים בישובים. רכשנו מכשיר פלס אוקסימטר, דפיברילטור ומכשיר מד לחץ דם משולב וכיסאות גלגלים למרפאות. שדרוג הציוד הרפואי והאמבולנסים בוצע בסיוע קרן העיזבונות.
    בתקווה שחלק מהציוד יעזור להציל חיים, חלק יעלה אבק, והאמבולנסים ישמשו בעיקר להסעת יולדות.