תיאור כללי:

  מאז תחילת הקמת הישובים בבקעת הירדן, חיי המתיישבים היו ונשארו חיים של אתגר מתמיד; התמודדות עם אקלים קשה וקרקע צחיחה. אך, המאמץ המצטבר הפך את האזור מצהוב לירוק וממדבר שומם לחבל ארץ עם קהילות פורחות ומשגשגות. ראשי ציבור ותושבי בקעת הירדן שעסקו בפעילות למען הקהילה כולה החליטו בשנת 2000 לייסד העמותה "הקרן לפיתוח בקעת הירדן" כדי להרחיב את תחום פעילותם באמצעות גיוס משאבים נוספים לאלה הקיימים. יוזמי הקמתה, הגדירו מטרתם -לפעול למען פיתוח קהילתי לרווחת כל תושבי האזור.

  The arid strip of land known as the Jordan Valley is located on the eastern border of Israel with the Beit Shean Valley in the north, the Dead Sea in the south, the hills of Samaria to the west and is part of the great Syrian African Rift valley

  The Jordan Valley Development Fund was established in 2000 to support communities in the Jordan Valley and North Dead Sea Regions, develop projects and serve as the administrative arm to help fundraise for them

  Our board of directors and key personnel, all of whom are volunteers, live and work in the Jordan Valley and North Dead Sea regions. The Jordan Valley Development Fund pledges financial accountability and utilization of funds entrusted to the fund for the designated purposes. 
  The Jordan Valley Development Fund provides for the welfare of the people who live in the various communities in the Jordan Valley and North Dead Sea area by supporting programs and activities in the fields of education, social welfare, development, security, health, cultural, environmental and Jewish identity for the different communities, strengthening them and the eastern border of Israel


  Israel must have secure and defensible borers to ensure its future. The Jordan Valley communities are an essential element in determining the eastern border of the state. We can maintain these communities only if the residents there are
  ".encouraged and helped
   Binyamin Netanyahu, Prime Minister