ועדת הנחות בארנונה
  יו"ר – אורית ארציאלי מזכיר/גזבר
  חברים - עו"ד שייקה אברהם – יועמ"ש, ניקול זר אביב – רווחה, רונן פסטרנק – גביה
  חברי מליאה- אליקו מנדלבאום, נדב בן עמי             

  ועדת מכרזים
  יו"ר – חגי יהודה - שירותים עירוניים
  חברי מליאה – בני צדוק, רינת ארנרייך, בן פינץ, תמסית סלומון 


  ועדת ביקורת
  יו"ר – ציון שטרית – מבקר המועצה
  חברי מליאה – תמסית סלומון, שלומי בן חמו, אליקו מנדלבאום


   
  ועדת בטחון
  יו"ר – הדס צור גוזלן– קב"ט
  חברי מליאה –ינון רוזנבלום, 

  רבש"צים – עודד שבת, אופיר מדהלה, 

   
  ועדת איכות הסביבה
  יו"ר – אורית ארציאלי
  חברים - חגי יהודה, צבי אבנר
  חברי מליאה – ברק וייס , שלומי בן חמו, גבי אסולין, ניר דרור
   
  ועדת תמיכות
  חברים -
  אורית ארציאלי, הנאווה כהן הלל, יועמ"ש המועצה

   

  ועדת רכש
  יו"ר – חגי יהודה
  חברים – צבי אבנר,  אורית ארציאלי


  ועדת צמיחה דמוגרפית
  יו"ר - אורית ארציאלי
  חברים - שרון דיירי, נורית מתנ"ס
  חברי מליאה - גבי אסולין, אורטל כהן

  ועדת חינוך
  יו"ר - נאוה כהן הלל
  חברי מליאה - ארי לנדסמן, עמיחי רובין, ניר דרור

  ועדת כספים
  יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
  חברים - אורית ארציאלי, רונן פסטרנק , קלאודיה פואנטס

  ועדה חקלאית
  יו"ר - צבי אבנר
  חברי מליאה - שמיליק בן שאול, אליקו מנדלבאום, נדב בן עמי


  ועדת מל"ח - משק לשעת חירום
  יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
  מרכזת הועדה: אורית ארציאלי
  ממונה בטחון: הדס צור גוזלן
  ממונה על המים - חגי יהודה
  מהנדסת: זהבה אדלשטיין
  עוזר מנהלי - צביאלה מדהלה
  ממונה על חשמל - רפי מור יוסף
  ממונה על הדלק - תמר דה ולנסה
  ממונה על תחבורה - אבי בן שטרית
  ממונה על מזון - שולמית קמינסקי
  ממונה על כ"א - רוסי גל שחק
  ממונה על בריאות - אושרה יחיא
  ממונה על תברואה - אילן משה
  ממונה על מידע לציבור - אורית ארציאלי
  ממונה על חינוך - נאוה הלל כהן
  אחראי על חקלאות - צבי אבנר
  יו"ר ועדת פס"ח - ניקול זר אביב

  עמותת המתנ"ס
  יו"ר – בני צדוק
  מנהלת - חוי אייל
  חברים – אורית ארציאלי, נאוה הלל כהן
  נציגי ציבור – מלי סלומי, הילה עטיה
  נציגי החברה למתנ"סים - אתי יריב, חגי עטיה


  דירקטוריון חברה כלכלית
  יו"ר – דויד אלחייני – ראש המועצה
  חברים – אורית ארציאלי, צבי אבנר
  חברי מליאה – אורי כרמיאל, עמיחי רובין
  נציג ציבור – חנה הכרמי
   
  מועצה דתית
  יו"ר – שלום קופרמן
  חבר מליאה
   
  מט"י
  יו"ר – דויד אלחייני – ראש המועצה
  חברי מליאה – אורי כרמיאל, שלומי בן חמו

  ועדת תיירות

  יו"ר - גילה לוי
  חברי מליאה - מלי חייקין, אורטל כהן, אליהו עטיה

   

  ועדת הנצחה
  יו"ר - ניקול זר אביב
  חברים - אושרה יחיא, ליאורה חסון, חוי אייל , אורית ארציאלי, נאווה כהן הלל

   

  ועדה למאבק בסמים
  ברק וייס