ועדת הנחות בארנונה
  יו"ר – אורית ארציאלי מזכיר/גזבר
  חברים - עו"ד שייקה אברהם – יועמ"ש, ניקול זר אביב – רווחה, רונן פסטרנק – גביה
  חברי מליאה- יעקב גרינברג, משה דרמר, ברק וייס

  ועדת ערר בארנונה
  יו"ר – עו"ד טלי חץ
  חברים – ברוך טסלר, שוקי גלבוע, יוסי קירשברג  (בהרכבים שונים)
  מנהלת ארנונה – אורית ארציאלי

  ועדת מכרזים
  יו"ר – סלומון תמסית
  חבר – אורית ארציאלי מזכיר/גזבר , חגי יהודה - שירותים עירוניים
  חברי מליאה – בני צדוק, דוד אוזנה, אופיר מדהלה, איתן רחימפור

  ועדת ביקורת
  יו"ר – ציון שטרית – מבקר המועצה
  חברי מליאה – יוסי יעקובוביץ, דני ממן, אופיר מדהלה

  ועדת מלגות
  יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  חברי מליאה - אופיר מדהלה , ברק וייס

  ועדת בטחון
  יו"ר – גיל מימון
  חבר – גדי כץ – מנהל מח' בטחון
  חברי מליאה – אופיר מדהלה ,שחר מידאני
  נציגי ציבור – יניב להב, יוסי שמולי, אוני דביר, מישאל חייקין
  רבש"צים – נדב בן עמי, שמעון כרמיאל, רמי בן פזי

  ועדת איכות הסביבה
  יו"ר – אורית ארציאלי
  חברים - חגי יהודה, צבי אבנר,
  חברי מליאה – רמי כפיר,  חנן פסטרנק, דוד אוזנה, משה דרמר

  ועדת פרוגרמות
  יו"ר - צבי אבנר
  חברים – דויד אלחייני – ראש המועצה, יובל פונק – החטיבה להתיישבות, דוד עמר – החטיבה להתיישבות

  ועדת רכש
  יו"ר – חגי יהודה
  חברים – גדי כץ, אורית ארציאלי

  ועדה לקבלת עובדים
  יו"ר – אריה כהן – ראש מוא"ז מגילות ים המלח
  נציג הרשות – דויד אלחייני – ראש המועצה
  נציג מ. הפנים – אבנר כהן – מ"מ ממונה
  נציג ההסתדרות – עו"ד ליאת
  נציג ציבור – מגי מיודק
  מזכירת הועדה – אורית ארציאלי

  ועדת מל"ח - משק לשעת חירום
  יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
  מרכזת הועדה: אורית ארציאלי
  ממונה בטחון: גדי כץ
  ממונה על המים - חגי יהודה
  מהנדסת: זהבה אדלשטיין
  עוזר מנהלי - צביאלה מדהלה
  ממונה על חשמל - ארמונד מור יוסף
  ממונה על הדלק - תמר דה ולנסה
  ממונה על תחבורה - אבי בן שטרית
  ממונה על מזון - שולמית קמינסקי
  ממונה על כ"א - רוסי גל שחק
  ממונה על בריאות - אושרה יחיא
  ממונה על תברואה - אילן משה
  ממונה על מידע לציבור - אורית ארציאלי
  ממונה על חינוך - נאוה הלל כהן
  אחראי על חקלאות - צבי אבנר
  יו"ר ועדת פס"ח - ניקול זר אביב

  עמותת המתנ"ס
  יו"ר – בני צדוק
  מנהלת - חוי אייל
  חברים – אורית ארציאלי, נאוה הלל כהן
  חברי מליאה – סלומון תמסית, ברק וייס, 
  נציגי ציבור – מלי סלומי, גבי בורסוק, מוטי גודמן
  נציגי החברה למתנ"סים - אתי יריב, חגי עטיה


  דירקטוריון חברה כלכלית
  יו"ר – דויד אלחייני – ראש המועצה
  חברים – אורית ארציאלי, צבי אבנר
  חברי מליאה – יעקב גרינברג, אורי כרמיאל, בני צדוק
  נציג ציבור – משה הכרמי

  עמותת בי"ס "ירדן"
  דויד אלחייני – ראש המועצה
  שלמה ללוש – ראש מ.מ. מעלה אפרים
  נאוה כהן הלל – חינוך
  מנהל בי"ס - אילנית יהודה

  מועצה דתית
  יו"ר – שלום קופרמן
  חבר מליאה – רמי כפיר
  נציגי ציבור – יואל אלמוג, מירב אלוש, דורון טל, דוד אורן, שמאי פורייטר, אביגדור ארבל

  מט"י
  יו"ר – דויד אלחייני – ראש המועצה
  חברי מליאה – אורי כרמיאל

  ועדת קבלה אזורית

  יו"ר - יעלי קורץ
  נציג התנועה המיישבת - עפ"י השתייכות הישוב
  נציג החטיבה להתיישבות - אלכס גורסקי
  2 נציגי הישוב