במטרה להגיע אל היעד שהציב ראש המועצה, דויד אלחייני, לצמוח ל15,000 תושבים בבקעת הירדן בתוך עשר השנים הקרובות, מרכזת המחלקה לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד) את פרויקט הצמיחה של הבקעה. במסגרת פרויקט זה, התגייסה המועצה כולה, בסיוע החטיבה להתיישבות וחברת טנא ללוות  את היישובים המעוניינים לקלוט תושבים חדשים בצורה משמעותית ומוסדרת ולא רק טיפין טיפין. השלב הראשון בפרויקט היה סיור לימודי בכלל יישובי הבקעה שלאחריו מיפה צוות הצמ"ד את היישובים השונים לפי מאפיינים שונים ולפי סוג האתגרים העומדים בפניהם לדוגמה: העדר תשתיות פיזיות, מחסור במבני ציבור או העדר ועדת קליטה. השלב הנוכחי בפרויקט הוא ליווי של היישובים הן בתחום התשתיות הפיזיות והן בעבודה הקהילתית של הכנת הקהילה לקליטה משמעותית של חברים נוספים. ישנם כבר מספר יישובים הנמצאים בעצומה של עבודה קהילתית משמעותית, הקמת וועדת קליטה ופרוטוקול קליטה ואף התחילו עבודת הכנה עם משפחות היישוב על מנת שהנקלטים החדשים ירגישו חלק ממשפחה ולא נטע זר. כמו כן מחלקות ההנדסה והשירותים העירוניים במועצה, בעבודה משותפת עם הנהלות היישובים,  מקדמות תכנון על מנת להכשיר מגרשים ומבנים נוספים לקליטה ולהרחבת מלאי המגרשים לקליטה.

    אנחנו מזמינים את כולם, יישובים, מושבים, קיבוצים ואותך, להצטרך למהפכת הצמיחה בבקעה, לקחת חלק פעיל בעבודה ולפעול יחד איתנו למען העמידה ביעד הצמיחה.

    משה נא-אור מ"מ מנהלת המחלקה לצמ"ד - 0528656768

    אוהבים את בקעת הירדן? שגם חברים שלכם יאהבו.