בפברואר 2018 הדס גוזלן נבחרה בתחום ממשל וביטחון.

    להלן הכתבה מאתר המגזין: