את הביקור פתחה ישיבת עבודה בה הועלו הנושאים לטיפול והשר הבטיח לקדם הקמה של בתי כנסת ומקוואות בבקעה ולסייע בשירותי הדת בתחומי המועצה.

    לאחר הישיבה ביקר השר בית ספר תמר החדש שנבנה ונחנך בתחילת השנה, פגש בנות כתה א', את מנהל בית הספר ניר דוד ואת רב בית הספר הרב שמואל נחמני, מהם קיבל סקירה על בית הספר ופעילותו.

    לאחר מכן המשיך למשק ארבל , שם קיבל השר הסבר על תהליך מיון ואריזת התמרים.

    בסופו של יום, השר ברך על שיתוף הפעולה המבורך בין המועצה האזורית למועצה הדתית וכמובן למשרד לשירותי דת.