לרגל מעבר מחלקת רווחה למערכת דיגיטציה , המחלקה תהיה סגורה בתאריכים:

    22.10, 24.10, 25.10 לקבלת קהל.

    ניתן לפנות למזכירות המחלקה להשארת הודעות 02-9946613