20 אוגוסט 2017
  ‏‏‏‏‏‏‏כ"ח אב תשע"ז
  הרשמה למסגרות מיל"ת ולצהרונים בגני הילדים שנה"ל תשע"ח


  הורים יקרים,


  מסגרות מיל"ת (הצהרונים) במתכונת מלאה, אמורות להיפתח ביום רביעי, 06/09/17, טו' אלול תשע"ז .
  פתיחת המסגרות תלויה במספר הנרשמים ובכוח אדם מתאים .

  ההרשמה לצהרונים רק באמצעות אתר הרישום (שם הקישור קייטנות):

  https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/kaytanot/rishum?rshut=38

  המסגרות יפעלו מיד עם סיום הפעילות בגן – מהשעה 14:00, ועד השעה 15:45/16:00 ( תלוי הסעות ) .
  תינתן ארוחה חמה ופעילות מכוונת פרט . הסכום לתשלום : 460 ₪ לחודש בלבד.


  בברכה ,
  נאוה כהן הלל
  מנהלת מחלקת חינוך


  טלפונים : 02-9946624 , 02-9946626 פקס : 02-9946654
  hinu@jordanvalley.org.il lili@jordanvalleyorg.il