הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט למעונות היום והמשפחתונים המוכרים על ידי משרד הרווחה

  ההרשמה תתקיים בין התאריכים 4.2.18-22.2.18 י"ט שבט תשע"ח- ז' אדר תשע"ח


  להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי משרד הרווחה:

  גילאי הילדים
  למעון/ משפחתון בעל סמל יתקבלו :
  ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.16 ואשר גילם אינו נמוך משישה חודשים. ילדים בגילאי 3-6 חודשים יוכלו להתקבל בכפוף להצגת אישור רפואי כנדרש.

  ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.12.15– 31.7.14 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון/ משפחתון.

  רישום למשפחתונים יעשה במשרדי המתנ"ס או דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס בכתובת www.mjv.org.il .

  רישום למעונות יעשה במשרדי המתנ"ס או אצל מנהלות המעונות.

  דמי רישום- בסך 133 ₪ יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון/ משפחתון. דמי הרישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

  ועדות קבלה- במעונות ובמשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של משרד הרווחה.

  שנת הלימודים במגזר הכללי תיפתח בתאריך ה- 2.9.18 כ"ב באלול תשע"ח.

  מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשע"ט וכן פרטים נוספים על נוהל ועדות קבלה, עלויות ביטוח, תשלום מקדמות ומידע על המסגרות יפורסמו בהמשך.

   

  הפנינג רישום יתקיים בתאריך 8.2.18 החל משעה 17:00 במתנ"ס, פרטים נוספים בהמשך.

  אורית דא קוסטה
  רכזת הגיל הרך