רישום לגני הילדים ולכיתה א' – לשנה"ל תשע"ט

  ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א' ברחבי הארץ ובבקעת הירדן תחל בסוף החודש. להזכירכם, חובת הרישום היא על כל הילדים המבקרים בגנים (ולא רק לתלמידים חדשים). לא תתאפשר כניסה לגן ללא רישום.

  תהליך הרישום יתקיים מיום רביעי, א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018), ויימשך עד יום שלישי, כא' בשבט התשע"ח,  (6 בפברואר 2018),  ועד בכלל .

  באם כתובתכם בתעודת הזהות אינה מעודכנת אנא דאגו בהקדם לעדכנה ולשלוח אלינו צילום עדכני כולל ספח.

  הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט, בכתובת  https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=38

  אתר הרישום המקוון ייפתח בתקופת הרישום ויהיה זמין בכל שעה.

  במקרים חריגים ניתן לפנות למחלקה לקבלת סיוע.

  גילאי הרישום: בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

  כיתה א' - התאריכים :          ו' בטבת התשע"ב     -   1 בינואר 2012

                                          יח' בטבת התשע"ב   -   31 בדצמבר 2012

   

  גילאי 5 - התאריכים :           יט' בטבת התשע"ג   -   1 בינואר 2013

                                          כ"ח בטבת התשע"ג  -   31  בדצמבר 2013

                                                  

  גילאי 4 - התאריכים :          כ"ט בטבת התשע"ד  -   1 בינואר 2014

                                          ט' בטבת התשע"ה    -   31 בדצמבר 2014

   

  גילאי 3 - התאריכים :            י' בטבת התשע"ד    -   1 בינואר 2015

                                           יט' בטבת התשע"ו   -   31 בדצמבר 2015

   

  חריגי גיל רך :  ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז, על פי קריטריונים. (ניתן לקבל במח' חינוך)


  אנו עדים לתופעה של אי-רישום במועד של חלק ניכר מציבור ההורים. תופעה זו גורמת לעיכובים וקשיים בפתיחת שנה"ל. לכן, אני פונה אליכם בבקשה לרשום במועד, ולא לחרוג ממועד סיום הרישום ב-6/02/18.

  גביית תשלומי חינוך (סל תרבות, ביטוח וקרב) וצהרונים תתבצע בהמשך.


  בברכה ובהצלחה ,

  נאוה כהן הלל

  מנהלת מחלקת חינוך

   

   

  מחלקת חינוך-ד.נ. ערבות הירדן, מיקוד : 91906 , טלפונים : 02-9946624 , 02-9946626 פקס : 02-9946654

  hinu@jordanvalley.org.il lilach.k@jordanvalley.org.il   lili@jordanvalley.org.il