ילדי הגנים נחשפים כל שנה במסגרת סל תרבות לפעולות תרבותיות מעשירות המשתנות לעיתים על פי תכנית שנקבעת על ידי ועדה רשותית שלה שותפות רכזות אשכול הגנים.

    השנה יחשפו הילדים לקונצרט, להצגה ואירוע משותף ביום העצמאות.

    בנוסף, כל מנהלת גן אחראית לפעולה אחת לפחות שבה שותפים הורים וילדים, הפעולה נבחרת על ידי צוות הגן.