ילדי הגנים נחשפים כל שנה ,במסגרת תקציב סל תרבות ,לפעולות תרבותיות ייחודיות לכל גן או לחילופין משותפות לכל הגנים.
    התכנית נקבעת על ידי ועדה רשותית שלה שותפות רכזת הגנים, מנהלת המחלקה ורכזות אשכול הגנים המייצגות את הגננות.
    השנה, במסגרת הנושא השנתי : אחדות , בחרנו לפעול באחדות והמשך קשר בין גני הבקעה ובין המגזרים.
    שיא הפעילות יבוא לידי ביטוי בהפעלות בשני מוקדים עם הורים אשר בסיומם יוכן סרטון " קוללם" של כל ילדי גני הבקעה.
    האירוע המסורתי של יום העצמאות לכלל ילדי הבקעה יתקיים כרגיל במתחם המועצה.
    השנה ישולב באירוע גם מופע מוסיקלי.