ברוב גני בקעת הירדן פועל צהרון לרווחת תושבי הבקעה.
    בתשעה גנים פועל צהרון מיל"ת ובאחרים צהרון מועצה. התשלום להורה זהה בשתי המסגרות למרות שהעלויות בגן מועצה גבוהות ואינן ממומנות על ידי משרד החינוך.
    הסייעות הקבועות של הגן ממשיכות לעבוד גם בצהרון עם כוח אדם נוסף.
    בצהרון הילדים מקבלים ארוחה חמה בשרית מקייטרינג שנמצא בפיקוח משרד החינוך. התפריט מגוון ומכיל את כל מרכיבי המזון הנדרשים להתפתחות הילד.
    אנו שואפים שמסגרת הצהרון תהווה המשך ישיר לפעילות של הגן וזה מתאפשר בעיקר בגנים בו הגננות ממשיכות את יום הלימודים.