מספר

  שם הגן

  יישוב

  טלפון

  1

  מבואות יריחו- בוגר

  מבואות יריחו

  02-3732100

  2

  מבואות יריחו- צעיר

  מבואות יריחו

  02-3732100

  3

  גפן

  קיבוץ גלגל

  02-9945525

  4

  צאלון

  נתיב הגדוד

  05-6537469

  5

  עפרוני

  תומר

  02-9942153

  6

  זמיר

  פצאל

  02-9942561

  7

  משואה

  פצאל

  02-9943639

  8

  אשכול

  גיתית

  02-5869149

  9

  זמורה

  גיתית

  02-9400142

  10

  מכורה

  מכורה

  02-9968697

  11

  צבעוני

  רועי

  02-9942531

  12

  רקפת

  רועי

  02-9942531

  13

  רימון

  חמדת

  02-9943380

  14

  דקל

  משכיות

  04-8452192

  15

  משכיות

  משכיות

  04-8258618

  16

  רותם

  רותם

  04-6480935

  17

  תאנה

  מחולה

  04-6586078

  18

  תמר

  מחולה

  04-6584164

  19

  זית

  שדמות מחולה

  04-6099739

   20ניצןשדמות מחולה 04-6099613 

  21

  יפית מועצה

  מועצה

  02-6320860