השרות נותן מענה למסגרות החינוכיות לילדים בגילאי 3-12 הנמצאות בתחום המועצה וכן לתלמידי החינוך המיוחד תושבי בקעת הירדן בגילאי 3-21.

  מטרות השפ"ח: 
  • לסייע להתפתחותם והסתגלותם התקינה של תלמידים במסגרות החינוכיות השונות. 
  • לסייע להורים לגדל את ילדיהם בצורה שתאפשר התפתחות והסתגלות מרבית. 
  • לסייע לאנשי הצוות במסגרות ליצור את התנאים הדרושים להתפתחות טובה של הלומדים בהם, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיהם המרביות של התלמידים.

  תחומי עיסוק:
  • קשר שותף עם מנהלת מחלקת החינוך במועצה, חשיבה משותפת על נושאים חינוכיים וטיפוליים ברמת על וברמה יישובית.
  • ביקורים קבועים במסגרות החינוכיות. סיוע באיתור ילדים מתקשים מבחינה לימודית, חברתית, רגשית או התנהגותית. 
  • השתתפות בבניית תוכניות טיפול לילדים שאותרו, כולל הדרכה לאנשי הצוות וקשר עם ההורים. 
  • התערבויות טיפוליות קצרות מועד להורים וילדים.
  הערכה פסיכולוגית בהתאם לצורך כולל לצורך ועדות שילוב והשמה. 
  חברות בוועדות שילוב והשמה. 
  מענה באיתות חירום: הדרכה וייעוץ למערכת לצוותים ולפרטים.
  אחריות ישירה של השפ"ח על גני הילדים בבקעת הירדן, ועל ילדי ביה"ס גפנים בכיתות א-ג ובחינוך המיוחד.
  אחריות מנהל שפ"ח מעלה אפריים על ילדי ביה"ס גפנים בכיתות ד-ו וכן על תלמידי חט"ב והתיכון ירדן. 

  הורים הנתקלים בקושי עם ילדיהם בגילאי גן – ביה"ס מוזמנים לפנות לפסיכולוגים של השפ"ח.
  נאחל לכולנו שנת לימודים טובה, שנת בטחון והתפתחות במישור הלאומי והאישי


  הליך הישארות שנה נוספת בגן חובה