תפקידה המרכזי של הקבס"ית הוא במניעת נשירה של תלמידים ממערכת החינוך, בין אם היא גלויה ובין אם היא סמויה.
  התפקיד מתוקף חוק המחייב ילדים ונוער לימוד חובה במשך אחת עשרה שנים. מגן חובה (5-16).
  תחומי עיסוק: איתור התלמידים וטיפול בנוער מנותק. אכיפת חוק חינוך חובה תוך שיתוף פעולה עם הנהלת מוסדות החינוך.
  מעקב צמוד אחר התלמידים העלולים להיפלט ממסגרות לימודיות.
  טיפול במקרים חריגים תוך שת"פ עם מחלקת רווחה המשטרה והורי התלמיד.
  טיפול ומעקב אחרי ילדים הנמצאים בחינוך ביתי.
  בממוצע בשנה נמצאים בטיפול ובמעקב כ-24 תלמידים.

  הקבסי"ת ממונה על כל ילד הרשום כתושב בקעת הירדן : 
  איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי 
  איתור חייבי רישום בראשית שנת הלימודים
  איתור חסרי סמל סטאטוס / מוסד
  איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה 
  מניעת נשירה 
  תיעוד ורישום .