ביה"ס ממלכתי משותף לילדי הישובים החילוניים בקעת- הירדן ומעלה אפרים .
  צוות ביה"ס מונה כ- 30 עובדים: מורות, סייעות, מדריכות קרב מטפלות ועובדי מנהלה. 
  ביה"ס משתרע על שטח גדול ובו מבנים חד קומתיים, מגרשי משחקים ומדשאות. 
  ביה"ס אינו מוגדר כביה"ס קהילתי, אך הוא מתפקד כביה"ס קהילתי. 
  במתחם ביה"ס פועלים חוגים של המתנ"ס, תנועת הנוער, חוגי מבוגרים ופעילויות שונות הקשורות לקהילה. 
  ביה"ס מקיים קשרים עם גורמים רבים הפועלים בקהילה: מחלקות המועצה האזורית בקעת הירדן, המועצה המקומית מעלה אפרים, מתנ"סים וארגונים הפועלים באזור.
  ביה"ס מטפח פעילות חברתית ערכית רחבה בשיתוף גורמים רבים ובתחומים רבים: מפתח הל"ב, כישורי-חיים, זה"ב, קידום בריאות, טיפוח אמנויות, תפקיד לכל תפקיד, תכניות למניעת אלימות ושיפור השיח המיטבי, טיולים וסיורים לטיפוח המורשת והזיקה לא"י. 
  בביה"ס פועלות ועדות תלמידים בתחומים רבים. לביה"ס ועד הורים מרכזי והנהגות הורים פעילות העובדות עם מחנכות הכיתות.