להלן קריטריונים לקבלת מלגה לסטודנטים בבקעת הירדן (שאינם בתוכנית מלגה אחרת)
  קריטריונים מצטברים לקבלת מלגה לשנת תשע"ח:

  1. סטודנט הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
  2. סטודנט הלומד לתואר ראשון בהיקף מלא.
  3. לא קיבל/ה פטור, מלגה או הנחה ממקום אחר. (בשיעור של 50% ומעלה).
  4. סטודנט/ית ששילם/ה את שכר הלימוד.
  5. לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.
  6. הסטודנט/ית התחייב/ה להתנדב 10 שעות בקהילה.

  טפסים מצורפים לבקשה למלגה:
  1. צילום תעודת זהות מלאה.
  2. אישור על מגורים בבקעה ממזכירות היישוב.
  3. אישור לימודים ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
  4. אישור המעיד על היקף שעות לימוד ועל שנת הלימוד.
  5. קבלה המעידה על תשלום שכ"ל (או חלקו הגדול).
  6. אישור המעיד כי לסטודנט אין חובות למועצה (לבקש ממח' גביה במועצה).
  7. תעודת שחרור מצה"ל או משרות לאומי.
  8. הצהרה על עמידה בתנאים לקבלת מלגה.

  לידיעה –
  * טפסים שיגיעו לאחר 15.4.18 לא ידונו בוועדה.
  * ללא האישורים הנ"ל הבקשה לא תובא לדיון בפני וועדת המלגות.
  * את הטפסים לבקשת מלגות לסטודנטים שאינם לומדים באריאל ניתן להוריד באתר המועצה :www.jordanvalley.org.il

  את הטפסים ניתן להגיש במזכירות המועצה לידי גאיה גרינברג עד 15.4.18 בפקס : 02-9409197