• כתובת: Nושב רועי - ד.נ. מזרח בנימין - 9069600
  • טלפון: 02-9941744
  • פקס: 02-9942148
  • דוא"ל: kfar_roi@netvision.net.il

"מזמור לדוד השם רעי לא אחסר" (תהילים כ"ג)

רועי, מושב עובדים המשתייך לאיחוד החקלאי , עלה לקרקע בצפון בקעת הירדן ב- 1977 ואוזרח ב- 1978.

מקור השם – רמת עוזי יאירי, מפקד הצנחנים שנהרג בחילוץ בני ערובה במלון סבוי.

הישוב מונה 40 משפחות.

20 דקות מבית שאן.